Home

“Samensmelting van vuur, lucht, land en water, ruimte
om te leven, om te zijn, om lief te hebben, elementen van
kracht, bezetenheid en rust.
Diep de donkerden, groen en rood, geel of blauw, oneindige ruimten.”